About Us

 

กว่าจะมาเป็น ” ตบชวา “

ตบชวา ได้มีการริเริ่มไอเดียมาจาก คุณวศการ ทัพศาสตร์ (กัปตันเจ)
โดยมีบทบาทเป็นผู้บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ไอเดียนี้ถูกเริ่ม
จากการสั่งของเล่นจากต่างประเทศเพื่อนำมาขายต่อ โดยวัสดุกันกระแทก
ด้านในล้วนเป็นพลาสติกไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ จึงคิดว่า
จะมีวัสดุอะไรที่สามารถจะนำมาใช้ทดแทนได้ 
ทำให้นึกไปถึง “ผักตบชวา” ที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ในแม่น้ำลำคลองอยู่ตอนนี้
รูปลักษณ์เป็นปล้อง มีใยฟองน้ำด้านใน น่าจะมีคุณสมบัติในการกันกระแทกได้
และยังเป็นพืชที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
จากนั้นได้มีการนำผักตบชวา มาทดลองใช้งานและส่งไปให้เพื่อนๆ ทดลองใช้
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นเกินคาด มากไปกว่านั้น ยังได้รับคำชมมากมาย
แต่ก็จะมีข้อเสนอแนะจากกลุ่มเพื่อนบ้าง ว่าเราควรปรับตรงไหน
เราจึงได้นำข้อเสนอแนะต่างๆ นำมาพัฒนาให้ดีที่สุด
จนเข้าสู่การสร้างแบรนด์ ตบชวา ผักตบชวากันกระแทก มา ณ ปัจจุบัน