รายละเอียดการชำระเงิน

สำหรับชำระค่าสินค้าแบบรวมภาษี (VAT)

ชื่อธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : บจก.ตบชวา

เลขที่บัญชี : 070-3-75351-5

 

 

 

*หมายเหตุ หากโอนแล้วกรุณาแจ้งสลิปมาทาง Line OA @Tob-chawa 

 

สำหรับชำระค่าสินค้าแบบทั่วไป (ไม่รวมVAT)

ชื่อธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : นายวสุธร เกียรติทรงพานิช

เลขที่บัญชี : 106-3-68008-3

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ หากโอนแล้วกรุณาแจ้งสลิปมาทาง Line OA @Tob-chawa